Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
22°C

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człuchowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człuchowie.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Człuchów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie oraz Policji, którzy zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Człuchów.

Do zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człuchowie w szczególności należy:

1.     Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Człuchów.

2.     Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Człuchów.                                                  

3.     Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie  w zakresie m.in.:         

a)    zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,       

b)    udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c)    profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci i młodzieży.

4.     Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

5.     Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

a)     kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b)     wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6.     Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu: 

a)     kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,        

b)     wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia.

7.     Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.        

8.     Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Człuchów na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Człuchów.          

9.     Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.


Ponadto Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Człuchów.
Zasad usytuowania na terenie Gminy Człuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Człuchów.

Procedura zobowiązania do leczenia

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człuchowie prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi min.:

•     przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,

•     zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,

•     wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,

•     skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii  w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

•     skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią Odwykową, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można złożyć wniosek  o wszczęcie postępowania mającego na celu nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe znajduje się w załącznikach poniżej.

PUNKT KONSULTACYJNY

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić? Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu ?

Poszukaj pomocy w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie Gminy Człuchów

W siedzibie Punktu przy ul.  Szczecińskiej 17 w Człuchowie, w każdą ŚRODĘ pełnione są dyżury specjalistów świadczących porady i konsultacje indywidualne w zakresie:

1.     Porady prawne:                                  godz.   8.30 – 10.30

2.     Terapeuta ds. uzależnień:                    godz. 11.00 – 13.00

3.     Specjalista ds. przemocy w rodzinie:   godz. 16.00 – 18.00

UDZIELAMY  WSPARCIA DLA:

·         osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,

·         osób uzależnionych,

·         osób współuzależnionych,

·         osób będących w kryzysie.

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

·         Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

·         Udzielenie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

·         Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Wspomaganie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

·         Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

·         Inicjowanie interwencji w przypadku rozwiązania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy  i powstrzymywania przemocy.

·         Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu powiatu, gminy zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

·         Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!  WIZYTA JEST BEZPŁATNA!

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Pliki do pobrania:

3. Klauzula RODO do wniosku GKRPA.docx
Format: docx, 15.19 kB
2. Wniosek na leczenie odwykowe GKRPA.doc
Format: doc, 47.5 kB
1. Karta informacyjna GKRPA.doc
Format: doc, 92.5 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.