Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
22°C

Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Człuchów informuje, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Człuchów zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenia obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji, m.in. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców, a także dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione zgłoszenie (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) proszę dostarczyć do pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Człuchowie (osobiście – ul. Szczecińska 33 – sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugczluchow.pl, faksem na nr (059) 83 42 424 lub za pośrednictwem sołtysa) 

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Człuchów, pok. nr 19, u sołtysa oraz na stronie internetowej bip.czluchow.pl. 

Na podstawie przywołanych na wstępie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości  i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi podczas przeprowadzania przedmiotowej kontroli.

Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Człuchów.

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 5.000,00 złotych.

Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego może być dofinansowana w wysokości 50 % wartości inwestycji nie więcej niż 3.000,00 złotych.

Dopuszcza się finansowanie zadania w wysokości 100% kosztów w przypadku realizacji zadania przez gminne jednostki organizacyjne.

Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinansowanie zobowiązany jest przystąpić do realizacji zadania w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie. Zastrzega się możliwość kontroli realizacji zadania przez pracowników Urzędu Gminy Człuchów. Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zadania i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych. Występując o wypłatę dotacji dotowany obowiązany jest przedłożyć:

-Sprawozdanie merytoryczno – finansowe dotyczące realizacji całego zadania;

-Kopie wszystkich faktur dokumentujących całości wydatków na realizację dotowanego zadania oraz ich oryginały do wglądu;

-Oświadczenie, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo 
i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszelkich podłączonych użytkowników;

-Certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi — bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe — odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dotowany zobowiązany będzie do przedstawienia oryginałów faktur, które dokumentują wydatki na całość zadania.  Za kompletność i prawidłowość sprawozdania oraz poprawność opisania faktur odpowiada dotowany oraz osoba sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją zadania.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.