Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
słonecznie
17°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ugczluchow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kożuchowski, admin@ugczluchow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 598341001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Człuchowie mieści się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Szczecińskiej 33, 77-300 Człuchów.

Jest to budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Dojazd do budynku:

Komunikacja publiczna na ul. Szczecińskiej naprzeciwko budynku Urzędu Gminy znajduje się przystanek autobusowy . Dojazd samochodem do budynku z dwóch stron od ul. Szczecińskiej oraz od ul. Dąbrowskiego. Ulice o nawierzchni asfaltowej, chodniki i parkingi z kostki betonowej typu polbruk. Na parkingu jest wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku Urzędu prowadzą dwa wejścia. 

Wejście główne od strony ul. Szczecińskiej . Prowadzi do niego 5 stopni schodowych i spocznik. Schody wyposażone są w poręcz z lewej strony. Drzwi otwierane na zewnątrz, wiatrołap kolejne 4 stopnie schodowe. Drugie wejście do budynku od strony parkingu. Prowadzi do niego 5 stopni, ze spocznikiem a wewnątrz kolejne 6 stopni. Schody wyposażone w poręcze po obu stronach. . 

Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.  

Gmina jest wyposażona w platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową , która pozwala bezpośrednio z parkingu dostać się na parter budynku Urzędu. Obsługa platformy możliwa jest poprzez przycisk przywołujący. 

Na korytarzu głównym na parterze usytuowane jest biuro obsługi interesanta, obsługiwane przez pracownika Urzędu, który udziela informacji w sprawie możliwości załatwienia konkretnej sprawy i kieruje interesanta do merytorycznego wydziału.

Po lewej i prawej stronie, na tym samym poziomie znajdują się pomieszczenia biurowe  oraz kasa.

Na piętra prowadzi klatka schodowa ze spocznikami na półpiętrach, po obu stronach zamontowane są poręcze.

Na parterze i drugim piętrze znajdują się toalety.

W budynku, na parterze jest dostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.

Przy wejściu głównym w budynku po prawej stronie, znajduje się  tyflomapa parteru, z oznaczeniami w piśmie Brajll,a  oraz  tablica informacyjna z rozkładem wydziałów wraz z numerami pomieszczeń biurowych . Ponadto informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym.  Pomieszczenia biurowe, na parterze budynku zostały oznaczone  tabliczkami  w alfabecie Brajlľa,  Nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. W budynku w punkcie informacyjnym znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parterze budynku, schody oznaczone są dotykowymi pasami ostrzegawczymi.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które mają trudności z dotarciem do Urzędu Gminy, mogą zgłosić z 3 - dniowym wyprzedzeniem, zapotrzebowanie na wizytę  pracownika, który podjedzie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy  (Mobilny Urzędnik) .

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wymagające wsparcia innego niż użycie pętli  indukcyjnej, aby załatwić sprawę w Urzędzie mogą złożyć wniosek  z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@ugczluchow.pl lub przez osobę trzecią pod nr tel. 59 83 41 001

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie tłumacza
Format: docx, 15.96 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup