Urząd Gminy Człuchów
Powróć do: Dla Mieszkańca

Organizacje pozarządowe

Konsultacje programu współpracy na 2024 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH    

               Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Regulaminu stanowiącym załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Człuchów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,

WÓJT GMINY CZŁUCHÓW OGŁASZA

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK”

I.        PRZEDMIOT KONSULTACJI:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZŁUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK”

II.        FORMA KONSULTACJI:

Ogłoszenie na stronie internetowej www.ugczluchow.pl i http://bip.ugczluchow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Człuchowie w celu umożliwienia zgłaszania opinii i uwag drogą pisemną na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@ugczluchow.pl

III.        TERMIN KONSULTACJI:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 październik 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 02 listopad 2023 r.

IV.        KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, tel. 59-834-10-01, grubak@ugczluchow.pl;  

Pliki do pobrania:

Formularz konsultacji
Format: doc, 50.5 kB
Projekt uchwały
Format: doc, 38 kB
Zarządzenie
Format: pdf, 4.47 MB