Urząd Gminy Człuchów

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

Gmina Człuchów realizuje projekt pt. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Na tej stronie dowiesz się jak przebiegają kolejne etapy realizacji projektu. Wiecej o zadaniu dowiesz się na stronie: 

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

PAŹDZIERNIK 2021

Gmina Człuchów ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
!! Termin na złożenie wniosków: 25.10 !!
LISTOPAD 2021
Ważna informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu „Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin PGR w rozwoju cyfrowym”.
Zgodnie z otrzymaną informacją i otrzymanymi uwagami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Człuchów ma obowiązek zweryfikować złożone oświadczenia. Wobec powyższego wszystkie złożone już oświadczenia, wymagają uzupełnienia dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2021 do 15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Człuchów po numerem telefonu (59)8341001 wew. 57 oraz 39.
UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem „wniosku” o udzielenia wsparcie dla ucznia.

SIERPIEŃ 2022

585 laptopówo łącznej wartości 1 462 500,00PLN, dla dzieci z rodzin popegeerowskich z Gmina Człuchów zostało dzisiaj dostarczone do naszego Urzędu. Sprzęt ten zostanie przekazany naszym mieszkańcom w ramach konkursu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
Już niebawem poinformujemy wszystkich, którzy złożyli kompletne wnioski o terminie i sposobie przekazania komputerów.
Dziękujemy pracownikom ZGK Człuchów za sprawny rozładunek tak dużego i cennego transportu.

 

WRZESIEŃ 2022

Laptopy już trafiają do dzieci z rodzin popegeerowskich z Gmina Człuchów. W ramach konkursu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przekażemy naszym mieszkańcom 585  laptopów o łącznej wartości 1 462 500,00 PLN. Jeśli złożyliście wnioseK, niebawem spodziewajcie się informacji telefonicznej o terminie i sposobie przekazania komputerów.

STYCZEŃ 2023

WAŻNA INFORMACJA dla osób, które skorzystały ze wsparcia w programie: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową każdy rodzic/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń, który otrzymał wsparcie w postaci laptopa, zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu.
Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://bip.ugczluchow.pl/oswiadczenie-monitorowanie...
Dokument należy dostarczyć do biura podawczego Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów  z dopiskiem OŚWIADCZENIE PPGR.