Urząd Gminy Człuchów

Dokumentacja urządzeniowa dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Ocena 0/5

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Człuchów.

W związku z realizacją zadania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zleconego przez Powiat Człuchowski, przekazujemy  do publicznego wglądu projekty dokumentacji urządzeniowej dla Gminy Człuchów (wg art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 672 ze zm.))

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy/miasta. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Urząd Gminy przekazuje wykonawcy oryginały wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

W związku z ochroną danych osobowych (tzw. Rozporządzenie RODO) dokumentacja nie zawiera danych osobowych i adresowych.

W związku z prowadzona procedura, oraz wstępnymi ustaleniami wykonawca proponuje w dniu 16 sierpnia 2023 (środa) dyżur telefoniczny pod numerem 22 824 58 97 w godzinach 8:00-15:00 dra zainteresowanych właścicieli, dotyczący zapisów dokumentacji urządzeniowej.

Pliki do pobrania:

Mapy
Format: zip, 20.33 MB
Plany
Format: zip, 11.88 MB
Upoważnienie
Format: pdf, 593.58 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności